Ge´nteresseerd?

Neem contact met ons op. Wij kunnen vrijblijvend een offerte voor u maken.

Ja, ik wil meer informatie

Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.

Advisering en ondersteuning van de gecontroleerde organisatie

Organisaties worden door hun controlerend accountant (intern of extern) of toezichthouder(s) met enige regelmaat geconfronteerd met veel vragen die voortvloeien uit de toepassing van accountantsregelgeving en de regels voor externe verslaggeving. Een goed vaktechnisch weerwoord en volledige transparantie over de hoor- en wederhoor procedure is van groot belang om tot een getrouwe financiële verantwoording te komen. In de huidige controlepraktijk vraagt de accountant vaak (te)veel van zijn controlecliënt met als basisargument dat deze vragen hun grondslag in wet- en regelgeving vinden.
Veel van de regels zijn voor meerdere uitleg vatbaar en is het maar de vraag of de gecontroleerde daarvoor moet zorgdragen. Dit roept vragen op die een deskundige beantwoording vereisen. Ondersteuning van specialisten kan daarbij nuttig en noodzakelijk zijn. Specialisten van FINCO kunnen helpen een antwoord te vinden dat het best past bij een specifieke praktijksituatie en onnodige accountants(controle)-kosten besparen.

Advisering en ondersteuning van organisaties in bijzondere omstandigheden

Bij organisaties in fusie, in reorganisatie, in crisis, juist voor of na een overname, in financieel zwaar weer, in sterke expansie of krimp, is betrouwbare financiële beslisinformatie van het grootste belang. Aandeelhouders, bestuurders, directie en financiers hebben dan vaak ad hoc belangrijke informatie-behoefte waar het succesvol voortbestaan van de organisatie van afhangt.
Op basis van de aanwezige kennis en competenties kan FINCO juist in deze complexe omstandigheden excelleren en u van dienst zijn. Op verzoek zijn referenties beschikbaar waar dergelijke grote opdrachten succesvol zijn afgerond. Afhankelijk van de omvang kan in multidisciplinair teamverband worden opgetreden of de juiste adviseur aan de opdracht worden verbonden.

Sectorspecifieke advisering

FINCO beschikt over een aantal professionals met een grote praktijkervaring en met een rijke CV met betrekking tot bepaalde sectoren.

Non-profit
  • Rijksoverheid (oa. EU gerelateerd)
  • Semipublieke sector (oa. onderwijsorganisaties, woningbouwcorporaties en zorginstellingen)
     
Profit
  • Agri- en foodsector
  • Handelsondernemingen en (zakelijke) dienstverlening
  • ICT ondernemingen
  • Automotive sector