Ge´nteresseerd?

Neem contact met ons op. Wij kunnen vrijblijvend een offerte voor u maken.

Ja, ik wil meer informatie

Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.

Bijzondere (feiten)onderzoeken

Er zijn vele onderzoeken die zich niet in één bepaalde categorie laten plaatsen. Door de wijze waarop FINCO is georganiseerd, heeft FINCO in haar netwerk ervaren registeraccountants en experts die dergelijke onderzoeken aankunnen. Door ‘innovatief onderzoeken’ en ‘op maat rapporteren’ kan FINCO bijzonder (feiten)onderzoeken uitvoeren en organiseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • onderzoek bij de financiële afwikkeling van (rijks)crises
  • onderzoek en verantwoording in bijzondere omstandigheden (discontinuïteit, schade, conflict)
  • gericht data-analyse onderzoek (statistisch)
  • datawarehousing in combinatie met audit en verantwoording
  • EU audits en rekenkameronderzoek

Interne Audits

Hoe weten bestuurders en directeuren dat de hen intern verstrekte (financiële) informatie juist en volledig is? Wordt er over financieel risicovolle reorganisatieprojecten en systeemontwikkelingtrajecten volledig gerapporteerd?
Slechts de zeer omvangrijke organisaties hebben voldoende omvang om interne audit onderzoeken zelf op te zetten, kwalitatief te bemensen en professioneel te organiseren, uit te voeren en te evalueren. FINCO kan voor de minder omvangrijke organisaties deze interne audit functie invullen.
FINCO kan uw interne audits naar een hoger plan tillen door middel van het reviewen van de interne auditorganisatie, het opzetten van audits, het organiseren van de audits, het daadwerkelijk uitvoeren van audits, het trainen van auditors en het ten behoeve van het management en/of commissarissen evalueren van de uitkomsten van audits, het auditplan of het functioneren van auditors.

Compliance audits

Een compliance audit kan ook omschreven worden als ‘nalevingonderzoek’. Op verzoek van compliance officers, de directie (van centrale hoofdkantoren) en/ of interne toezichthouders kunnen de specialisten van FINCO een onderzoek instellen naar de naleving van zowel interne als externe wet- en regelgeving.