Ge´nteresseerd?

Neem contact met ons op. Wij kunnen vrijblijvend een offerte voor u maken.

Ja, ik wil meer informatie

Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.

Optreden als deskundige bij rechtszaken en mediation

Door haar onafhankelijke positie wordt FINCO regelmatig gevraagd op te treden bij rechtszaken en geschillen als accountancy deskundige. Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van de onderzoeksvragen die aan de deskundigen van FINCO zijn voorgelegd:
  • Is voldaan aan de boekhoud- cq. publicatieplicht?
  • Waardering van activa bij boedelscheidingen en splitsing van ondernemingen;
  • Bedrijfseconomische analyse en onderzoek bij schadeclaims;
  • Beoordeling van werkzaamheden die door accountants zijn uitgevoerd.
Als eindproduct kan een rapport van bevindingen worden uitgebracht, maar het is ook mogelijk dat wij dienen als klankbord, mondeling onze adviezen verstrekken of gevraagd worden op te treden bij rechtszittingen.

Optreden als partijdeskundige

FINCO kan ook worden ingeschakeld door één van de partijen in een geschil of juridische procedure dat bij de rechter of mediator voorligt. Deze ondersteuning kan bestaan uit:
  • Adviezen en ondersteuning van één van de partijen of de voor hen optredende advocaat (eventueel ter rechtszitting);
  • Een (schriftelijke) opinie van FINCO als deskundige;
  • Het verrichten van een gericht onderzoek waarbij onze rapportages kunnen worden ingebracht in de gerechtelijke procedure.
  • Beoordeling van werkzaamheden die door accountants zijn uitgevoerd.

Optreden als (bindend) adviseur bij geschillen

Door haar onafhankelijke positie wordt FINCO ook gevraagd om op te treden als bindend adviseur bij geschillen. De bij het geschil betrokken partijen zijn hierbij gezamenlijk de opdrachtgever van FINCO.

Ondersteuning van curatoren bij faillissementen

Bij (gecompliceerde) financiële vraagstukken in insolventie- en faillissementsdossiers kan FINCO ondersteuning bieden aan curatoren of een organisatie in faillissement. Dit kan in de vorm van uitgebreid financieel advies en onderzoek, waarbij de onderzoeksvragen voor FINCO in overleg met de opdrachtgever worden bepaald. Een dergelijk onderzoek kan desgewenst ook voorafgegaan worden door een Quick Scan.
De Quick Scan bij (dreigende) insolventie en/of faillissement is vooral gericht op het in kaart brengen van de risico’s. Op basis hiervan kan de bewindvoerder of curator rapporteren en een verzoek tot eventueel vervolgonderzoek indienen.