Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.
FINCO geeft praktische adviezen en oplossingen die passen binnen een organisatie, tegen redelijke kosten en die realiseerbaar en begrijpelijk zijn. Verder staat een praktische en nuchtere aanpak voorop: geen theoretische beschouwingen en verhalen maar concrete adviezen waarbij ook indien gewenst de realisatie wordt gedaan. Deze aanpak, in combinatie met de ervaring van de medewerkers, los van een accountantsorganisatie, heeft voor klanten grote voordelen: wel de kwaliteit van grote accountantskantoren maar niet de tarieven, geen belangenverstrengeling of uitgebreide procedures die voortkomen uit formele beroepsreglementen.