Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.
Door haar specifieke dienstenpakket kan FINCO, in vergelijking met accountantskantoren, extra aandacht geven aan de kwaliteit van de dienstverlening, die niet uitsluitend gebonden is aan regelgeving maar meer haar oorsprong vindt in de drijfveer bij haar ontstaan. Een ‘Accountant in Business’ die de concrete, vaak problematische, situatie beoordeelt, daarover adviseert en de oplossing mede vormgeeft. Als niet uitsluitend de wet- en regelgeving het normenkader vormt, wordt van de accountant verwacht dat hij conceptueel schakelt, zich aanpast aan de situatie en zich richt op de specifieke opdracht en de oplossing. De kennis en het oordeel daarover is afhankelijk van het denken. Dat denken te ontwikkelen, daarbij te innoveren en naast de gebaande paden toch een begaanbare weg vinden is de uitdaging waar FINCO zich aan committeert. Met innovatieve kennis en ervaring op het gebied van Business Analytics en Statistical Auditing in diverse branches helpen wij bedrijven met hun informatiemanagement.