Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.
De kern van FINCO wordt gevormd door onafhankelijke en niet aan een kantoor gebonden registeraccountants (RA). Vandaar ook dat FINCO de kernbeginselen omarmt die in 2007 door het Koninklijke NIVRA zijn uitgevaardigd in de vorm van een nieuwe gedragscode voor RA’s:
  • Integriteit
  • Objectiviteit
  • Deskundigheid en zorgvuldigheid
  • Geheimhouding
  • Professioneel gedrag
Beginselen die binnen FINCO ook door de professionals met een andere achtergrond dan RA worden gedragen.
Finco bevordert en stimuleert een op ethische principes gebaseerde cultuur zoals verwoord in de Verordening GedragsCode (VGC) voor registeraccountants.