Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.
FINCO Management BV is in 1999 opgericht door Drs. H.M.P. (Herman) Tulen RA. Volgens hem was er in de markt behoefte aan een nieuw soort netwerkorganisatie: een organisatie van registeraccountants (RA’s) die niet optreden als intern of extern (controlerend) accountant, maar aan RA’s die optreden als financiële experts/deskundigen, tegenwoordig ‘Accountants in Business’ genoemd. Deze RA’s kunnen een rol spelen bij organisaties die veel te maken hebben met toezicht, controle en een toenemende verantwoordingsplicht. Ook het toenemend aantal bedrijfsovernames, fusies, reorganisaties, turn-around en recovery trajecten vraagt om een ander type RA met specifieke expertise.