Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.
FINCO is de afkorting van de statutaire naam van de besloten vennootschap FINCO Management BV, waarbij FINCO staat voor FINance & COnsultancy. FINCO sluit met haar adviseurs en experts/deskundigen per project of (advies)opdracht een contract af. Hierdoor slaagt FINCO er in om enerzijds zowel hoogwaardige als gespecialiseerde professionals te selecteren (maatwerk!) en anderzijds om de dienstverlening qua deskundigheid en continuïteit te borgen. In de contracten zijn zaken geregeld als geheimhouding, compliance, sturing en leiding van opdrachten, kwaliteitscontrole en beroepsaansprakelijkheid. FINCO is mede door deze - moderne en flexibele - organisatievorm in staat zeer gespecialiseerde professionals op te nemen in een multidisciplinair onderzoek-, of adviesteam.