Finco Management BV is een onafhankelijke organisatie van accountants in business.

1 'wat ontbreekt wordt op maat ingevuld'


Finco bekijkt de opdracht vanuit verschillende perspectieven en verbindt de oplossingsrichtingen. Finco vult het ontbrekende stukje in om de cirkel rond te maken.

2 'de focus is op de kern van de zaak'


Finco heeft oog voor de kern van de opdracht. Resultaatgericht met de optimale oplossing voor ogen.

3 'omgevingsbewust en organisatiesensitief'


Finco heeft oog voor de omgeving waarin wordt geopereerd. Situatieafhankelijk handelen en denken waarbij het organisatiebelang van de klant voorop staat.

4 'afbakening en heldere afspraken'


Finco maakt heldere afspraken over de reikwijdte van de opdracht en stemt hierover transparant af met de opdrachtgever.